Rekisteri- ja tietosuojaseloste huutokauppa

Rekisteri- ja tietosuojaseloste huutokauppa

Salon Pantti Oy:n huutokauppapalvelun käyttäjärekisterin tietosuojaseloste.
Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota henkilötieto koskee. Rekisteröitymällä Salon Pantin verkkohuutokauppaan hyväksyy henkilö tämän tietosuojaselosteen.


Rekisterin pitäjä
Salon Pantti Oy
Y-tunnus: 2635410-6
Helsingintie 13, 24100 Salo


Yhteyshenkilö
Salon Pantti Oy
Helsingintie 13, 24100 Salo
asiakaspalvelu@salonpantti.fi


Rekisterin nimi
Salon Pantti Oy:n huutokauppapalvelun käyttäjärekisteri

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Salon Pantin verkkohuutokauppaan rekisteröityneiden henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Kerättäviä henkilötietoja käytetään Salon Pantin huutokaupan käyttäjien asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä huutokauppapalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

 

Tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista:

  • Henkilön nimi / Yrityksen nimi
  • Henkilön yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Lisätiedot (esim. viesti tai palaute)
  • Muut tunniste- ja seurantatiedot (mm. julkinen IP-osoite)
  • Evästetiedot

Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin.

Tietoja kerätään mm. henkilökohtaisten tapaamisten tai sähköpostitse tai puhelimitse tapahtuvien yhteydenottojen kautta sekä verkkosivun lomakkeiden ja verkkopalvelun automaattisesti keräämän aineiston avulla.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Salon Pantti Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille
lukuun ottamatta viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

 

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin ylläpitäjälle.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen
Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen tieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä korjauspyyntö rekisterin ylläpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”tietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyihin tarpeisiin.