Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Salon Pantti Oy:n ”Uutiskirje” sähköpostilistan tietosuojaseloste.


Rekisterin pitäjä
Salon Pantti Oy
Y-tunnus: 2635410-6
Helsingintie 13, 24100 Salo


Yhteyshenkilö
Sanna Heinonen
Helsingintie 13, 24100 Salo
asiakaspalvelu@salonpantti.fi


Rekisterin nimi
Salon Pantti Oy:n uutiskirjeen sähköpostirekisteri.


Tietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä oleville henkilöille tiedotetaan Salon Pantti Oy:n ajankohtaisista asioista kuten tulevista huutokaupoista.


Tietosisältö
Asiakkaasta kirjataan asiakasrekisteriin vain sähköpostiosoite.


Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin sisältö muodostuu henkilöiden itsensä ilmoittautumisesta rekisteriin.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Salon Pantti Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriä hyödynnetään MailChimp-palvelussa, jolloin tiedot voivat palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta tahoilta. Järjestelmää käyttää vain henkilö, jolla on oma käyttäjätunnus ja salasana.


Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastaminen tapahtuu lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta pyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja poistamiseen
Jokaisella on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen tieto. Korjaaminen tapahtuu lähettämällä korjauspyyntö rekisterin pitäjän yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä käyttämällä jokaisessa viestissä olevaa ”Peruuta tilaus”-toimintoa, tai lähettämällä poistopyyntö sähköpostilla rekisterin ylläpitäjän yhteyshenkilölle.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin kohdassa ”tietojen käsittelyn tarkoitus” määriteltyihin tarpeisiin.